Vandværket 'Søndersø Vandværk' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut).