Vandværket 'Søndersø Vandværk' abonnerer ikke på måleraflæsning.